Membaca atau Mati

20 Desember 2018 Saeful Rokhman 0

Membaca adalah ‘kehidupan’. Tidak membaca adalah ‘kematian’. Tentu kehidupan dan kematian di sini bukan maksud hakiki sesungguhnya. Kehidupan dan kematian di sini kita pandang secara […]

Fiqh Dakwah (Bag. 1)

13 Februari 2018 Saeful Rokhman 0

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat. Amma ba’du: Berdakwah atau […]